logo català     castellano
  Cimalsa

Projecte: Cimalsa

  • Instal·lació d'un sistema de climatització per a garantir les condicions de confort durant tot l'any i en el que es pot portar a terme un control estricte de la temperatura, humitat relativa i filtratge de l'aire, sota un criteri global d'eficiència energètica.
  • Reforma integral de les instal·lacions elèctriques de les noves oficines. Muntatge de xarxa elèctrica, veu i dades i interconnexió a servidors.
  • Manteniment preventiu anual d'equips de climatització.
 
 
Informació legal        Confecció web: xagarr