logo català     castellano
  Clabsa

 

Projecte: Clabsa

  • Instal·lació de sistema de refrigeració  Free Coolig, aprofitant l'aire exterior per a la refrigeració del CPD, integrant-se amb el sistema de climatització existent. Es construeix un sistema de conductes, reixes, filtres d'aire i ventilador, que permet la circulació de l'aire d'aportació des de l'exterior cap a l'interior del local.
  • Manteniment preventiu anual dels equips de climatització, de les oficines i centre de control de nou dipòsits d'aigues pluvials de Barcelona.
  • Manteniment preventiu de l'aire condicionat de l'edifici Clabsa, ubicat en el carrer Acer 16, de Barcelona.
 
Dipòsits   Dipòsits
Dipòsits   Dipòsits
Informació legal        Confecció web: xagarr