logo català     castellano
  Maymó

Projecte: Maymó Cosmetics

  • Implantació de sistema de climatització per a la sala destinada a l'elaboració de productes cosmètics, ubicada en el carrer Bolívia 250, de Barcelona.

    S'ha realitzat el càlcul de la potència frigorífica segons normes RITTE i ASHARE. I s'han instal·lat dues unitats climatitzadores autònomes d'expansió directa tipus Split-system, configuració 1x1, amb bomba de calor i unitats interiors de muntatge en fals sostre tipus cassette de 4 vies.
  • Implantació d'un sistema d'impulsió d'Aire Calent, a una temperatura regulable i extraure'l per renovar-lo a la Sala Godets Back Inyection.

    Muntatge de caldera mural elèctrica de 10 kw; turbina equipada amb filtre i bateria per impulsar l'aire per canonada galvanitzada; turbina d'extracció i reixeta central.
 

  Zona Mostreig Sala Blanca Funcionament-1 Funcionament-2  
  Exterior Zona Mostreig Interior sala Sala en funcionament Sala en funcionament  
Informació legal        Confecció web: xagarr